Vad är mörk materia? Hur förenar vi kvantteorin med relativitetsteorin? James Peebles är en kanadensisk-amerikansk teoretisk fysiker och tilldelas Nobelpriset i Fysik 2019 "för teoretiska upptäckter inom fysisk kosmologi". I detta avsnitt av podden, fullastat med några av fysikens största frågor, talar han fritt om både sitt privata liv, fysikens mest brinnande frågor och sina vetenskapliga upptäckter. 

Släktträd är idag så självklar som modell för att beskriva evolutionär utveckling eller evolutionära släktskap, att vi inte ens tänker på det längre. Men var kommer metaforen ifrån? Petter Hellström disputerade nyligen med sin avhandling "Trees of Knowledge. Science and the Shape of Genealogy" på Institutionen för idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Han berättar om släktträdsmetaforens rötter och hur bildspråket formar våra tankar. 

Identiteter, behöver vi verkligen de? Eller gör de mer skada än nytta? Kwame Anthony Appiah är författare och filosof som bland annat skriver om politisk- och moralfilosofi. Han står bakom kolumnen The Ethicist i NY Times. Just nu är han aktuelI med sin senaste bok Identitetsillusionen och i detta avsnitt av podden diskuterar Appiah de många frågorna som kringligger identitetsbegreppet. Kön, nationalitet, etnicitet, etc. Hur ska vi egentligen tänka om alla dessa olika identitetsmarkörer?

Merve Emre är biträdande professor i engelska vid universitetet i Oxford, och har nyligen kommit ut med boken Vilken typ är du? Varför du inte kan lita på personlighetstester som handlar om just personlighetstest, framförallt det mycket populära Meyer-Briggs-testet. Men vad är egentligen Meyer-Briggs-testet, och vilka är de två kvinnorna som skapade detta världsberömda personlighetstest? Lyssna till Emre berätta om sin resa genom personlighetstesternas kultliknande världar.

Hur formas våra normer och värderingar? Och hur argumenterar vi kring dessa? Pontus Strimling är docent i nationalekonomi knuten till Institutet för Framtidsstudier. I detta avsnitt av podden berättar han om sin forskning kring dessa frågor och mycket annat! Han är just nu också aktuell med lansering av nya bloggen AI Futures (https://www.aifutures.org) där forskning om AI och dess påverkan på vårt framtida samhälle presenteras. 

Hur lever vi lyckligt hela livet? Kan filosofin hjälpa oss finna mening på livets höst? Och hur ska vi förhålla oss till åldrandet? Bengt Brülde guidar. Inspelat söndag 29 september 2019 i Fri Tankes monter på bokmässan i Göteborg.

Vad är andlighet? Vi ser ett växande intresse för nyandlighet. Finns det en icke-religiös andlighet? Eller är andlighet förbehållet kyrkan? Inspelat torsdag 26 september 2019 i Fri Tankes monter på bokmässan i Göteborg. 

Verkligheten och allting annat. Sanning, individen och den fria viljan - finns det på riktigt? Med Lena Andersson. Inspelat torsdag 26 september 2019 i Fri Tankes monter på bokmässan i Göteborg. 

Schrödingers skatt. Vad är egentligen liv? Ett samtal om medvetande, materia och gränsen mellan fysik och filosofi. Inspelat lördag 28 september 2019 i Fri Tankes monter på bokmässan i Göteborg.  

Att skilja vetenskap från trams. Hur kan vi skilja lögn från sanning i ett offentligt samtal där fakta fejkas och allting är möjligt? Inspelat söndag 29 september 2019 i Fri Tankes monter på bokmässan i Göteborg.

Load more