Har encelliga toffeldjur ett minne? Och vad är likheten mellan en myrstack och en mänsklig hjärna? Patrik Lindenfors forskar på kulturell evolution. I veckans podd diskuterar han människans utveckling, medvetandets mysterium och religion. 

Hur påverkar sjukhusmiljön och kontinuitet vårdens förtroende? Och vad är homeopatins ställning enligt forskare? Kjell Asplund är professor i internmedicin och ordförande för Statens medicinsk-etiska råd. Han har lett ett regeringsuppdrag om komplementär- och alternativmedicin. Asplund berättar om en nordisk satsning att neutralt informera om alternativmedicin men också om hur den svenska sjukvården skulle kunna få bättre förtroende.

Vad är perception? Hur påverkar olika metaforer och modeller våra tankeled? Och hur bör regleringen se ut för självkörande bilar ur ett etiskt perspektiv? Robert Goldstone är professor i hjärnforskning och jobbar med kognitionsvetenskap. Han pratar om hur vi formar våra kognitiva processer för att lättare förstå olika koncept, men också hur olika koncept i sin tur formar vår uppfattning om världen.

Magnus Linton är författare och journalist som brinner för att göra det komplexa, vetenskapliga berättandet till någonting lustfyllt. Han berättar om att kittla moralen hos läsaren, inte för att moralisera utan för att skapa en bra berättelse. Linton är aktuell med boken Text & stil: Om konsten att berätta med vetenskap.

Amanda Lundeteg är VD för stiftelsen AllBright och jobbar för ett jämställt och meritokratiskt näringsliv: det är meriterna som ska avgöra vem som får jobb eller inte. Lundeteg berättar om att ta fram rapporter som både opinionsbildar och utbildar. Ett av de stora problemen är att trots rutiner finns så faller uppföljningen bort, det gäller näringslivet och akademien.

Hur minns vi? Den frågan ställer sig Todd Sacktor, professor i fysiologi, farmakologi och neurologi på State University New York. Han forskar på hur långtidsminnet lagras i hjärnan och har lokaliserat ett enzym som kontrollerar våra minnen. I teorin öppnar det för möjligheten att radera ett specifikt minne. Sacktor berättar om hur enzymet fungerar och vilka problem som återstår att lösa innan vi till fullo förstår hur minnet skapas och sparas.

Ola Sigvardsson är pressombudsman. Han berättar om yrkesutövandet, idén om pressetik och de verktyg som han som pressombudsman använder vid frianden eller fällanden av pressetiska fall i mediebranschen: vad är försvarbart och vad är det inte? Sigvardsson diskuterar även faktafel, medialt slarv och dålig källhänvisning i svensk media.

Vi beklagar den dåliga ljudkvaliteten i detta avsnitt då vi fick problem med mikrofonerna.

Karl Sigmund är professor matematik och en av pionjärerna inom fältet spelteori. Spelteori är inte en teori om brädspel förklarar Sigmund, utan snarare matematiska teorier om konflikter som kan uppstå både mellan människor men också mellan djur. Han delar även med sig av ett av sina stora intressen: vetenskapshistoria. Sigmund berättar om fysikern Erwin Schrödingers vetenskapliga bidrag men också om Wienkretsens spännande historia och öde under tidigt 1900-tal.

Abhijit Mahabal är doktor i kognitionvetenskap och har jobbat på Google och Pinterest med naturlig språkinlärning. Mahabal berättar om den överskattade entusiasmen för artificiell intelligens, och menar, till skillnad från Elon Musk, att vi har en lång väg kvar. Samma sak gäller medvetande maskiner. Och om det sker, finns det en stor risk för att vi människor inte ens är medvetna om vad som håller på att hända.

Den brittiska evolutionsbiologen Richard Dawkins är en av världens främsta vetenskapspersoner, aktuell med dialogboken Till den fria tankens försvar. I podden reflekterar Dawkins över det mod som ateister behöver för att våga möta vår komplexa, materiella verklighet utan religiösa ramberättelser. Han menar att likt det mod som Charles Darwin hade när han presenterade evolutionsteorin behöver dagens forskare samla mod för att lösa framtidens gåtor. Dawkins djupdyker också i djur som äter sin egen hjärna.

Load more