Ola Sigvardsson är pressombudsman. Han berättar om yrkesutövandet, idén om pressetik och de verktyg som han som pressombudsman använder vid frianden eller fällanden av pressetiska fall i mediebranschen: vad är försvarbart och vad är det inte? Sigvardsson diskuterar även faktafel, medialt slarv och dålig källhänvisning i svensk media.

Vi beklagar den dåliga ljudkvaliteten i detta avsnitt då vi fick problem med mikrofonerna.

Karl Sigmund är professor matematik och en av pionjärerna inom fältet spelteori. Spelteori är inte en teori om brädspel förklarar Sigmund, utan snarare matematiska teorier om konflikter som kan uppstå både mellan människor men också mellan djur. Han delar även med sig av ett av sina stora intressen: vetenskapshistoria. Sigmund berättar om fysikern Erwin Schrödingers vetenskapliga bidrag men också om Wienkretsens spännande historia och öde under tidigt 1900-tal.

Abhijit Mahabal är doktor i kognitionvetenskap och har jobbat på Google och Pinterest med naturlig språkinlärning. Mahabal berättar om den överskattade entusiasmen för artificiell intelligens, och menar, till skillnad från Elon Musk, att vi har en lång väg kvar. Samma sak gäller medvetande maskiner. Och om det sker, finns det en stor risk för att vi människor inte ens är medvetna om vad som håller på att hända.

Den brittiska evolutionsbiologen Richard Dawkins är en av världens främsta vetenskapspersoner, aktuell med dialogboken Till den fria tankens försvar. I podden reflekterar Dawkins över det mod som ateister behöver för att våga möta vår komplexa, materiella verklighet utan religiösa ramberättelser. Han menar att likt det mod som Charles Darwin hade när han presenterade evolutionsteorin behöver dagens forskare samla mod för att lösa framtidens gåtor. Dawkins djupdyker också i djur som äter sin egen hjärna.

Gustaf Retzius, anatom och tidningsman, var under sin livstid en av Sveriges mest framgångsrika personer. Idag beskrivs han ofta som en föregångsman för svensk rasbiologi mot bakgrund av hans studier av kranier och hjärnor. Men vad är egentligen sant? Nils Uddenberg, författare och docent i psykiatri, har utifrån ambitionen att förstå människan bakom den kända forskaren och tidningsmakaren tecknat en nyanserad bild av såväl Retzius som det samhällsklimat som han verkade i. I veckans podd hör du honom berätta om arbetet kring tillkomsten av hans nu aktuella biografi Skallmätaren om Gustaf Retzius.

I vilken utsträckning kan vi lita på publicerade forskningsresultat? Varför är vissa personer mer riskbenägna eller altruistiska än andra? Anna Dreber Almenberg är professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och studerar bland annat replikberbarhet av vetenskapliga studier samt undersöker samarbete och strategival i situationer med oklar utgång.

Hur kan vi försäkra oss om att forskning och teknologi bidrar till en för människan gynnsam framtid utan katastrofala följder? Vilken inverkan kommer artificiell intelligens och robotteknik ha på arbetsmarknaden? Vilka etiska och rättsliga ställningstagande tarvar den tekniska utvecklingens framfart? Den brittiska astrofysikern och kosmologen Martin Rees gästar veckans podd för att diskutera några av de stora frågorna som kommer påverka människans liv i framtiden.

Cassidy Nelson är forskare vid Future of Humanity Institute, Oxfords universitet. I veckans podd talar hon med Christer om hur man med vetenskapliga och filosofiska metoder kan angripa frågor om globala katastrofer och tekniska framtidsmöjligheter. Vilka storskaliga farsoter står vi inför i framtiden, och hur kan vi förutsäga och förebygga risker förknippade med artificiell intelligens, kärnvapenkrig och pandemier?

Dan Larhammar är preses för Kungl. Vetenskapsakademien. Han berättar om sin bakgrund och väg in i vetenskapen samt de frågor, vid sidan om forskningen i evolution och neurobiologi, han ägnat allt mer tid åt. Varför funkar inte homeopati och hur kan vi stoppa falska läkemedels intåg på svenska apotek och livsmedelsbutiker? Hur kan vi öka allmänhetens kunskap om vetenskap? Och slutligen - kommer vi någonsin förstå det mänskliga medvetandet?

Jennifer Clement är en mexikansk-amerikansk författare och sedan 2015 ordförande för PEN International. Vad var det som fick henne att engagera sig för yttrandefrihet och författare som förtrycks eller fängslas? Hör henne i veckans podd om Donald Trump och Dalai Lama, läget i världen för författare och om hur det är att växa upp i Mexiko.

Load more