October 18, 2019

#84: Hotet mot Upplysningen

Är upplysningsidealen hotade? Misstron mot vetenskapen, relativiseringen av mänskliga rättigheter och jakten på enkla sanningar har vunnit mark på bekostnad av vedertagen kunskap. De senaste 300 årens samhällsutveckling är inte resultatet av slumpen eller gudomlig försyn, utan resultatet av ett arbete som initierades under upplysningen. Lyssna till denna livepodd där Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, och författaren Torbjörn Elensky diskuterar detta hot mot Upplysningen. Samtalet modereras av Christer Sturmark och spelades in under Bokmässan 2019.

October 5, 2019

#83: Magnus Västerbro

Kan vålnader vara verkliga eller rör det sig bara om fantasier? Idén om att människan har en själ som kan dröja sig kvar i världen när kroppen dör har funnits länge – och tvivlen likaså. Under arbetet med sin nya bok Vålnadernas historia fann Magnus Västerbro att debatten har rötter som sträcker sig ända tillbaka till antiken. Idag ser vi en ny våg av intresse för seanser och spökvandringar, vilket vissa menar hänger ihop med att vi lever i osäkra tider – men Västerbro är inte säker på att den tolkningen stämmer.

Hur hanterar våra hjärnor den moderna världen? Vad gör stress, teknologi och det moderna samhället med oss? Läkaren, psykiatrikern och författaren Anders Hansen är just nu aktuell med sin nya TV-serie Din Hjärna på SVT där han undersöker dessa frågor. I detta avsnitt av podden berättar Hansen bland annat om varför han är så fascinerad av hjärnor, till hur han förhåller sig gentemot teknikalarmism, samt om hans arbete som psykiatriker och vad det är för diagnoser som han stöter på i sitt arbete idag. 

Hur går det till när man giftmördar någon? Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi vid Lunds universitet och ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien, talar i detta avsnitt av podden om just detta makabra tema. Ulfs nya bok Förgiftad är en översikt över de politiska giftmordens historia, med utgångspunkt särskilt i misslyckade giftmord. Det har skrivits mycket om gifter, men sällan om hur svårt det faktiskt är att giftmörda någon. Hör Ulf berätta om spektakulära mord och misslyckade försök, och om hur kemin bakom det hela fungerar. 

Som vi pratar om tekniken idag får man lätt intrycket av att mobiler och skärmar är som en drog som man ska använda så lite som möjligt. Enligt psykologen Siri Helle, aktuell med boken Smartare än din telefon, har det närmast blivit en fitnessmarkör: ju mindre skärmtid man har desto sundare är man som människa. Men oron är överdriven och saknar ofta stöd i forskningen, menar Helle, som önskar att vi snarare fokuserade på hur vi kan använda tekniken till fördel för oss själva och våra relationer.

Kommer maskiner någonsin att bli medvetna och självmedvetna? Ja, det är alldeles uppenbart, säger Martin Ingvar, professor i integrativ medicin och aktuell med boken Tänkandets maskineri. Men enligt honom är kunskapen om hur hjärnan fungerar styvmoderligt behandlad i AI-utformningen, vilket är olyckligt eftersom den mänskliga hjärnan trots sina ”kvalificerat usla komponenter” är en fantastisk långlivad och energisnål maskin.

Har encelliga toffeldjur ett minne? Och vad är likheten mellan en myrstack och en mänsklig hjärna? Patrik Lindenfors forskar på kulturell evolution. I veckans podd diskuterar han människans utveckling, medvetandets mysterium och religion. 

Hur påverkar sjukhusmiljön och kontinuitet vårdens förtroende? Och vad är homeopatins ställning enligt forskare? Kjell Asplund är professor i internmedicin och ordförande för Statens medicinsk-etiska råd. Han har lett ett regeringsuppdrag om komplementär- och alternativmedicin. Asplund berättar om en nordisk satsning att neutralt informera om alternativmedicin men också om hur den svenska sjukvården skulle kunna få bättre förtroende.

Vad är perception? Hur påverkar olika metaforer och modeller våra tankeled? Och hur bör regleringen se ut för självkörande bilar ur ett etiskt perspektiv? Robert Goldstone är professor i hjärnforskning och jobbar med kognitionsvetenskap. Han pratar om hur vi formar våra kognitiva processer för att lättare förstå olika koncept, men också hur olika koncept i sin tur formar vår uppfattning om världen.

Magnus Linton är författare och journalist som brinner för att göra det komplexa, vetenskapliga berättandet till någonting lustfyllt. Han berättar om att kittla moralen hos läsaren, inte för att moralisera utan för att skapa en bra berättelse. Linton är aktuell med boken Text & stil: Om konsten att berätta med vetenskap.

Load more